A | A | A

Nieuws

Regionaal project biedt jongeren kansen op arbeidsmarkt

Op donderdag 19 november 2020 trapten wethouder Yasin Torunoglu van de gemeente Eindhoven en rapper Fresku het project 'Kansen voor en met jongeren!' af in de Effenaar te Eindhoven.

Voortbordurend op het succesvolle programma ‘Een buddy werkt’ voor 50-plussers, starten de partners van 04werkt nu een buddyprogramma speciaal voor jongeren. Werkgeversservicepunt 04werkt focust hierin op bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen verrijken door een zogenaamde ‘buddy’ (lees: mentor) te worden van een jongere met grote afstand tot de arbeidsmarkt, die dreigt uit te stromen naar de participatiewet.

We zien in de praktijk dat de overgang van school naar een werkzaam leven een hele stap is voor jongeren. Door de corona-uitbraak hebben jongeren het bovendien extra moeilijk om een baan te vinden. Het aantal jongeren met een WW-uitkering is vanaf maart 2020 fors toegenomen. Voor hen is in de tijd na de coronacrisis een geslaagde proefplaatsing/werkervaringsplaats of eerste leerwerkbaan van groot belang om werk te vinden en behouden. De nadruk ligt dan ook op werkgevers in kansrijke sectoren voor deze doelgroep, zoals detailhandel transport & logistiek en beveiliging.

Gedurende twaalf weken zetten 10 inspirerende werkgevers belangeloos hun kennis, ervaring en netwerk in zodat de jonge werkzoekenden een beter beeld kunnen vormen van werk, verantwoordelijkheden en de weg daarnaartoe.

“We organiseren persoonlijk contact; door elkaar te leren kennen is er onmiddellijk verbinding en zetten we een belangrijke eerste stap”, zegt Geert Franse, Detacheringsconsulent bij Ergon en aanjager van het project. “We willen deelnemers tijdens de aftrap van dit project inspireren door ze in gesprek te laten gaan met- en de verhalen te laten horen van selfmade voorbeelden als Fresku”, laat hij weten.

Gratis hulp voor ZZP’ers

Om zelfstandige ondernemers met financiële uitdagingen te helpen zijn de gemeente Eindhoven en 04Werkt een samenwerking gestart met MKBDoorgaan.nl. De onafhankelijke stichting helpt zzp’ers gratis zodat zij financieel gezond kunnen ondernemen in deze uitdagende periode.

Vraag een gesprek aan via MKBdoorgaan.nl

Zzp’ers die wonen of een bedrijf hebben in de 04Werkt arbeidsmarktregio en die TOZO 2 en/of TOZO 3 toegekend hebben gekregen, kunnen een gratis informerend gesprek aanvragen via mkbdoorgaan.nl. MKBDoorgaan.nl neemt binnen 48 uur telefonisch contact met de ondernemer op om vragen te beantwoorden. Indien nodig volgt een gesprek met een bedrijfskundige (tijdelijk alleen telefonisch of digitaal).

MKBDoorgaan.nl staat klaar voor zelfstandige ondernemers met gratis en onafhankelijk advies
Aan de hand van een telefonisch informerend gesprek brengt de stichting de actuele situatie van de onderneming in kaart. Indien van toepassing vindt in overleg met de ondernemer een warme overdracht naar een gespecialiseerde partij plaats die de ondernemer verder helpt. De dienstverlening is kosteloos voor ondernemers in de 04Werkt regio dankzij de financiële steun vanuit de Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en 04Werkt.

Eerste match bij buddywerkt.nl:“Ga het gesprek aan!”

Dolgelukkig is hij met zijn nieuwe baan …. Vanaf 19 oktober werkt de 64-jarige Wil Henselmans als assistent-timmerman bij de KnaapenGroep in Son. Ook buddy Bart Knaapen is blij dat Wil een baan gevonden heeft. Al verwachtte hij niet dat dat binnen zijn eigen bedrijf zou zijn.

“Er werd mij gevraagd om buddy te worden van een 50 plusser met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar sta ik altijd voor open. Als oudste familiebedrijf van Nederland zorgen we al heel lang goed voor onze medewerkers. We maken al op verschillende manieren werk van plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ik zet daar, zoals de bedoeling is bij Buddy Werkt, ook graag mijn netwerk voor in. Maar dat moet dan wél voor alle partijen goed werken,” benadrukt Bart. “Alles staat of valt met een goede match.”

Eerlijk en duidelijk
Wil is het daar roerend mee eens. “Als er geen goede match is, wordt het traject voor alle partijen een teleurstelling. Daarom zei ik ook ‘nee’ tegen een baan en een branche waarin ik geen ervaring had. Mijn tip is dat je als senior werkzoekende moet gaan voor een match in vak én bedrijf. Anders werkt het gewoonweg niet. Het is belangrijk dat vooraf heel goed bekeken wordt of een buddy aansluit bij jouw ervaring en werkverleden. Want op nóg een teleurstelling zat ik niet te wachten. Net als veel andere oudere werkzoekenden had ik al de nodige tikken gehad. Als een match mislukt, komt er wéér een tik bij.” Bart is daar even stil van. “ Als buddy zeg ik juist tegen andere werkgevers: probeer het gewoon. Als het niet lukt, heb je tenminste een poging gedaan. Maar wat Wil zegt, zet me aan het denken. Het benadrukt voor mij hoe belangrijk een zorgvuldige selectieprocedure en match zijn. Daar hoort ook bij dat je tegen elkaar heel eerlijk en duidelijk bent over wensen en mogelijkheden.

Andere blik
Wat voor Bart en Wil extra goed werkte, was de persoonlijke kennismaking en relatie die bij Buddy Werkt hoort. Wil: “Ik heb de laatste jaren regelmatig voor uitzendbureaus gewerkt. De werving en selectie gaat bijna altijd digitaal en online. Jammer, want dan kun je je niet persoonlijk presenteren. Het is dan een stuk lastiger om je ervaring en motivatie goed te laten zien.” Bart erkent: “Als Wil ons een mail of brief had gestuurd, had ik die waarschijnlijk op basis van zijn geboortedatum opzij gelegd. Maar tijdens ons gesprek zag ik dat de motivatie en mentaliteit van Wil goed bij ons bedrijf pasten. Ook dat wil ik werkgevers meegeven: kijk eens met een andere blik naar een ‘oudere’ werkzoekende. Het voordeel van een startende werknemer is dat je hem kunt kneden. Maar oudere werkzoekenden brengen veel werk- en levenservaring mee. Ze staan er meteen en dat kan zeker een voordeel zijn.”

Ga het gesprek aan
De gouden tip van Bart én Wil? Ga het gesprek aan! “Het was heel spannend om bij KnaapenGroep op gesprek te gaan,” vertelt Wil. “Maar het werd nog spannender toen ik merkte dat het wel eens heel serieus kon worden. Dat Bart open en eerlijk was over wat hij mij kon bieden, was erg belangrijk voor mij. Ik voelde me erkend en serieus genomen.” Dat brengt Bart op een laatste tip voor andere werkgevers: “De match moet ook voor jou als werkgever goed werken: inhoudelijk, maar ook financieel en juridisch. Wil werkt bij ons via een uitzendbureau, maar wel met de vastgelegde intentie om tot zijn pensioen te blijven.” Dat ziet Wil helemaal zitten. “Het is heerlijk om weer aan het werk te zijn,” benadrukt hij. “Het geeft mijn leven structuur en ik weet weer welke dag het is. Maar het allerbelangrijkste is dat ik elke dag met plezier naar mijn werk ga!”

Het buddyprogramma Een Buddy Werkt koppelt buddys uit het bedrijfsleven en de overheid aan werkzoekende 50 plussers. Gedurende een periode van drie maanden is de buddy een coach voor de kandidaat en zet zijn netwerk in voor het creëren van nieuwe kansen. Tot nu toe vinden meer dan de helft van de kandidaten een nieuwe baan door het programma.

04Werkt faciliteert ISS bij creëren duurzame banen

(v.l.n.r.) Jacqueline Mooiman Adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers, Franka Wegkamp projectmedewerkster ISS, Susanne Baudoin accountmanager Werkgelegenheidsteam, Edwin van der Pol Manager Sociale Innovatie (D&I) ISS 

 

23 september 2020 – 04Werkt faciliteert ISS Facility Services bij het creëren van duurzame banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De partijen zijn bij elkaar gekomen dankzij het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, dat arbeidsmarktregio’s ondersteunt bij de harmonisatie van de regelgeving en uitvoering van de Participatiewet.

ISS Facility Services is in Nederland actief in uiteenlopende segmenten met soms meer dan vijftig verschillende diensten, waaronder schoonmaak, catering en beveiliging. Het bedrijf voert een actief beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat dan om mensen met een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet, jongeren tot 27 jaar, statushouders en mensen met een indicatie Banenafspraak.

Begeleiding door eigen medewerkers
Bijzonder is dat ISS zelf de regie voert over de begeleiding van de werknemers uit deze groepen met behulp van de directe collega’s op de werkvloer. ISS zoekt naar de kracht van individuele medewerkers om deze te laten groeien in werk en werkzaamheden. Dat biedt een medewerker duurzaam perspectief.

Eenduidige regelgeving in verschillende arbeidsmarktregio’s
Als landelijk werkend bedrijf heeft ISS behoefte aan eenduidige regelgeving en uitvoering van de Participatiewet in de verschillende arbeidsmarktregio’s. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers regelt dat samen met het bedrijf en de regio’s, blijkt door de ondertekening.

Uniforme afspraken
Jacqueline Mooiman, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers, is blij dat ISS Facility Services samen met het Schakelpunt door de landelijke aanpak kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt extra kansen kan bieden. “Ik hoop dat er veel bedrijven volgen.” Projectleider van het Schakelpunt Tanja Willemsen benadrukt dat werkgevers met vestigingen in verschillende gemeenten en regio’s uniforme afspraken willen maken. “Met UWV kon dit al. Het Schakelpunt verbindt ook de gemeenten hieraan door hen te ondersteunen bij het maken van regio-overstijgende afspraken.  Zo benutten we gezamenlijk meer baankansen.”

Artikel FRITS over de huidige arbeidsmarkt

Hoe pakken we uitdagingen aan op de arbeidsmarkt in deze bijzondere periode, tijdens de coronacrisis? We bundelen onze kennis en krachten. De stand van zaken en blik op de toekomst nu in FRITS magazine.

 

 

 

De achthonderd erkend als parelproject van de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft De achthonderd erkend als parelproject in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Met deze benoeming stelt de SER het programma De achthonderd als voorbeeld voor andere initiatieven die zich richten op werkenden en/of werkzoekenden.

De achthonderd is een programma met de ambitie om in 2023 tenminste 800 mensen van 18 jaar en ouder met een maatwerk opleidingstraject te hebben begeleid naar duurzame arbeidsrelaties op basis van relevante arbeidsmarktvraagstukken in kraptesectoren in de Brainportregio, zoals logistiek, techniek en zorg/dienstverlening. Naast de kwantitatieve doelen hanteert De achthonderd ook kwalitatieve doelen in de onderlinge samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en uitvoerende overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld gemeentelijke Participatiebedrijven, UWV en organisaties in het sociaal domein. Onder het motto: een taak is uniek en een vraagstuk is universeel ziet het programma erop toe dat voor het behalen van haar ambitie afzonderlijke werkprocessen met elkaar worden verbonden. In deze transitie staan vraagstukken centraal en vormen de te integreren werkprocessen de leidraad, waarbij gebouwd wordt van onderaf. Van traject, naar project en programma. Dat vraagt om nabijheid, gezamenlijkheid en daadkracht; niet voor niets de kernwaarden van De achthonderd.

In januari ontvingen de eerste 25 kandidaten van het programma hun diploma. "Mijn leven is weer goed, omdat ik zelfstandig ben", zei kandidaat Abrehaley Tesfahuney tijdens de diploma uitreiking. Inmiddels heeft het programma verschillende integratiemodellen ontwikkeld tussen onderwijs, werknemers, werkgevers en toeleiders. De impact hiervan is dat de samenwerkingsbereidheid tussen de uitvoerende organisaties die deelnemen aan De achthonderd aanzienlijk is verbeterd. Werkprocessen van arbeidsmarkt- en onderwijsorganisaties zijn en worden beter op elkaar afgestemd waardoor doorlopende werk-leerlijnen naar de arbeidsmarkt zijn gerealiseerd. De focus ligt nu op het regionale arbeidsmarktvraagstuk dat gezamenlijk wordt aangepakt.

Als parelproject van de SER wordt De achthonderd op hun website beschreven en de SER zal na de co ronacrisis een werkbezoek brengen aan De achthonderd. Met deze gezamenlijke resultaten komen we dichterbij de bedoeling: mensen op hun bestemming brengen! Mee doen? Check www.de800.nl

Praxis tekent convenant met 35 arbeidsmarktregio's

Op 13 februari heeft Praxis landelijke samenwerkingsafspraken ondertekend met alle 35 arbeidsmarktregio's, zowel UWV als gemeenten zijn hierbij aangesloten. 04Werkt heeft namens onze regio het convenant ondertekend.

Praxis werkt al jaren samen met gemeenten en UWV in diverse regio's. Samen zetten zij zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen. In de samenwerking liepen de partijen vaak tegen het feit aan dat ze elkaar niet goed konden vinden. Met de komst van deze samenwerking wordt er naar één loket principe toegewerkt. Hierdoor komen werkzoekenden beter in beeld en kunnen ze beter bemiddeld worden naar passend werk. Praxis is de eerste bouwmarkt met gelijksoortige afspraken die de bemiddeling van kandidaten uit de bestanden van UWV en gemeenten regelen.

Lees voor meer informatie het persbericht.

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Vanaf 2 maart 2020 kunnen mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

Lees hier meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria.

50 MatchEvent ‘In de schoenen van…’

Werkgevers in een sollicitatieprocedure kiezen in een sollicitatieprocedure nog te weinig voor 50-plussers. Een gemiste kans, als je kijkt naar hun inzet, ervaring en loyaliteit, maar ook naar de krapte op de arbeidsmarkt. Ben jij 50-plus en op zoek naar een baan? Of wil jij je als werkgever inzetten om een gemotiveerde en ervaren 50-plusser te begeleiden in zijn/haar zoektocht naar werk? Meld je dan aan voor het buddyprogramma ‘In de schoenen van…’ en het 50 MatchEvent op donderdag 13 februari.

Programma
Tijdens het 50 MatchEvent lanceert 04Werkt het buddyprogramma ‘In de schoenen van...’. Verbreed je netwerk, krijg antwoord op verschillende vragen en ontmoet jouw buddy. De bijeenkomst vindt plaats in Het Huis van Waalre (Koningin Julianalaan 19 in Waalre) en begint om 15.00 uur. Het programma omvat een Powersessie en MatchTime en sluit af met een netwerkborrel tot 19.00 uur.

Buddy worden
Als buddy ben je een sparringpartner, zet je jouw netwerk in en coach je op competenties en vaardigheden. Het buddyprogramma duurt twaalf weken en start met een kennismakingsprogramma en een meeloopdag bij jouw bedrijf. Jullie houden contact en aan het eind evalueer je samen hoe het gaat en wat de volgende stappen zijn voor jouw kandidaat. De nadruk ligt op netwerken en er is geen verplichting tot baangarantie.

Aanmelden en meer informatie
Heb je vragen of wil jij je aanmelden als kandidaat of als buddy? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Twee miljoen rijk voor werkbemiddeling

EINDHOVEN – De komende twee jaar wil het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant (RWB) samen met werkgevers 240 extra mensen bemiddelen naar werk. Dit aantal komt bovenop de bestaande doelstelling om 1307 werkzoekenden te plaatsen, Deze ambitieuze doelstelling staat in het actieplan Perspectief op Werk. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om dit plan met een bedrag van twee miljoen euro te ondersteunen.

Naast de extra doelstelling bevat Perspectief op Werk plannen om werkgevers te begeleiden om de invulling van werkplekken beter vorm te geven. Ook moet de samenwerking tussen werkgevers, overheden en scholen in Zuidoost-Brabant worden geïntensiveerd.

Het RWB, met als centrumgemeente Eindhoven, ondersteunt werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor inwoners met een bijstands-, Wajong-, WW- en WIA-uitkering, voor werknemers die van baan willen wisselen als voor schoolverlaters die de arbeidsmarkt op komen.

Eindhoven is als centrumgemeente de aanvrager en bestuurlijk trekker van het project Perspectief op Werk, samen met VNO-NCW Brabant Zeeland. Naast de regionale werkgevers zijn het onderwijs, het UWV en de sociale werkplaatsen verbonden in het RWB en aan het actieplan. De arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant bestaat uit de volgende gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen CA, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

Voor elke uitkering in Eindhoven nog steeds gesprek thuis

Bron ED

 

EINDHOVEN - Een Eindhovenaar die een uitkering aanvraagt krijgt nog steeds een gesprek thuis met een medewerker van een sociaal wijkteam. Maar die bepaalt niet langer welk type werk- of leertraject iemand krijgt

Eindhoven houdt vast aan haar aanpak dat medewerkers van WIJeindhoven alle Eindhovenaren die een uitkering aanvragen thuis bezoeken. Wel moeten zij voortaan iedereen die kán werken na dit 'keukentafelgesprek' direct doorsturen naar het Participatiebedrijf op de Hurk. Het Eindhovense college schat in dat dat bij 80 procent van de aanvragers kan. 

yasin

Dat blijkt uit het nieuwe uitvoeringsplan van wethouder Yasin Torunoglu. ,,Wat er verandert is dat WIJeindhoven-medewerkers voortaan iedereen direct doorsturen naar het Participatiebedrijf, tenzij het iemand is die echt niet kan werken'', zegt Torunoglu. ,,Tot nu toe was het zo dat zij mensen bij zich hielden en zelf bepaalden welk werkleertraject inwoners volgen. Die taak halen we bij de wijkteams weg.‘’ De nieuwe aanpak loopt volgens hem sinds anderhalve maand.

Slechte cijfers

De wethouder zei in februari dat hij snel korte metten zou maken met de slechte prestaties van de gemeente Eindhoven op gebied van werk en bijstand. Veel werkgevers klagen dat ze wel vacatures hebben maar geen kandidaten krijgen aangeleverd. 'Na de zomer maken we de stand van zaken op', beloofde hij de raad. Als de cijfers dan niet beter waren, dan zou de gemeente de werk en bijstands-taak mogelijk alsnog bij WIJeindhoven weghalen. Het is nu al zomer en de cijfers zijn slecht. Het aantal Eindhovenaren in de bijstand daalde in de eerste vijf maanden van dit jaar per saldo slechts met 21. Het college wil dat er eind dit jaar 227 minder mensen in de bijstand zitten - omgerekend had de teller na vijf maanden dus op 94 moeten staan. Het college zegt nu dat de nieuwe aanpak net van start is en zich nog niet heeft kunnen bewijzen.

Heilig geloof

Eindhoven droeg in 2016 taken op het gebied van uitkering en werk over aan de wijkteams van WIJeindhoven. Tot dan toe moesten mensen een uitkering op het gemeentekantoor aanvragen. Begin dit jaar bleek uit onderzoek dat sinds 2016 aanvragen van uitkeringen veel vaker worden goedgekeurd. 'De afstand tussen de cultuur van werkgevers en de wijkteams is nauwelijks te overbruggen', zei de directeur sociaal domein vorige maand nog tijdens een presentatie. Waarom dan toch nog iedereen door diezelfde wijkteams laten opzoeken? Torunoglu zegt dat de gemeente zo inzicht houdt in de achtergrond en eventuele problemen van mensen. ,,Waar ik heilig in geloof: we kunnen wel allerlei structuurdiscussies voeren, maar de professionals moeten het samen doen. Een paar weken terug hadden we daarom een eerste gezamenlijke bijeenkomst met circa 130 medewerkers van WIJeindhoven, het Participatiebedrijf, het werkgelegenheidsteam van de gemeente en de ambtenaren die controleren of een uitkering terecht wordt verstrekt.''

18 miljoen voor techniekonderwijs in Zuidoost-Brabant

online
Bron: ED

EINDHOVEN - Scholen in de regio krijgen bijna 18 miljoen euro om techniekonderwijs op het vmbo verder te ontwikkelen. De verbinding met het bedrijfsleven speelt een grote rol

Om het vmbo-techniekonderwijs een impuls te geven, komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een flinke zak geld over de brug. De 45 plannen van samenwerkende vmbo-scholen, mbo's en bedrijven die het ministerie heeft gehonoreerd, kunnen samen rekenen op 231 miljoen euro. Daarvan landt bijna 18 miljoen in deze regio. De bedragen komen op 1 januari 2020 beschikbaar en hebben betrekking op de komende vier kalenderjaren.

Ruim 7,4 miljoen euro gaat naar het verband waarvan Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot de penvoerder is. Ook het Pius X-College in Bladel, het Commanderij College in Gemert, het Rythovius College en De Groote Aard in Eersel maken er deel van uit. Algemeen directeur Ton Broeren van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot is blij met het toegekende bedrag. „Daar kunnen we goed mee uit de voeten. Het techniekonderwijs krijgt er een geweldige impuls door.”

Hybride docent

Het plan waarvan Were Di in Valkenswaard penvoerder is, krijgt ruim 3,8 miljoen euro. Daarin participeren ook het Sondervick College en de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven en De Berkenschutse in Heeze. Het derde plan beslaat de regio Eindhoven, met SintLucas als penvoerder en onder andere Stedelijk College en Vakcollege Eindhoven, kan rekenen op 6,6 miljoen euro.

Een betere koppeling met de praktijk is de succesfac­tor

Ton Broeren, Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

De ingediende plannen omvatten een groot scala aan maatregelen, van het up-to-date maken van technieklokalen tot het enthousiasmeren van basisschoolleerlingen voor techniek. Maar vooral de verbinding met het bedrijfsleven komt in alle haarvaten van de plannen terug. „Een betere koppeling met de praktijk is de succesfactor”, zegt Broeren. En dus willen de vmbo's ‘hybride docenten’ aantrekken: leerkrachten die het onderwijs combineren met een parttimebaan in het bedrijfsleven. De kruisbestuiving krijgt ook vorm door docenten stage te laten lopen in bedrijven, ondernemers gastlessen te laten geven of leerlingen op excursie te sturen. „We moeten laten zien hoe de praktijk eruit ziet. Bedrijven met apparatuur die we zelf niet aan kunnen bieden, kunnen we in ons onderwijsprogramma opnemen”, zegt rector Edward de Gier van Were Di. „De samenwerking is de kracht.” 

Hoe Philips en 04Werkt zich inzetten voor kansrijke re-integratie

bron: Brainport Eindhoven
15 april 2019

Veertien werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen binnenkort bij Philips de kans om hun BBL-diploma elektrotechnische systemen te behalen. Binnen het traject doen de deelnemers werkervaring op binnen Philips. Na een succesvolle afronding hebben ze een erkend mbo-vakdiploma op zak. De opleiding is onderdeel van het werkgelegenheidsplan (WGP) van Philips, waarbij 04Werkt verantwoordelijk is voor de selectie van potentiële kandidaten.

Het WGP is in 1983 door Philips in het leven geroepen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker te maken in het vinden van regulier, betaald werk. Per jaar worden er 130 werkervaringsplaatsen aangeboden. Sinds de oprichting 35 jaar geleden hebben ruim 13.000 mensen een WGP-traject gevolgd.

“Er is in Nederland een grote groep mensen die over de nodige kwaliteiten beschikt, maar die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft opgebouwd. Het WGP-traject helpt deze mensen weer terug te keren op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de techniek”, vertelt Stefanie van der Ven, HR Project Manager Werkgelegenheidsplan bij Philips.”

 

“Het WGP biedt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een unieke kans om een jaar lang betaalde werkervaring op te doen bij Philips, in combinatie met een solide ontwikkelprogramma. Gemiddeld stroomt 70% van de deelnemers na afloop van het traject door naar een betaalde baan.”

Leerwerktraject elektrotechnische systemen
Naast de individuele werkervaringsplaatsen die binnen Philips beschikbaar zijn gesteld, bestaat er dus ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een leerwerktraject. De deelnemers krijgen een erkende opleiding en doen werkervaring op. Daarnaast worden ze intensief begeleid in het ontwikkelen van loopbaancompetenties, overwinnen van weerstanden en het zelf regisseren van de eigen loopbaan.

Als het voortraject van 2 à 3 maanden (met behoud van uitkering) succesvol wordt afgesloten, stroomt de kandidaat door naar een leerwerkplek binnen Philips. Hier gaan ze aan de slag met het praktijkgedeelte en het restant van de theorie. Na afloop zijn de kandidaten in het bezit van een algemeen erkend MBO-vakdiploma op minimaal niveau 2, waardoor ze de juiste startkwalificatie hebben behaald om in een technische omgeving aan de slag te gaan. Het traject duurt 12 tot maximaal 24 maanden, afhankelijk van de duur van de opleiding. 

04Werkt
De werving en voorselectie van kandidaten voor het Philips Werkgelegenheidsplan wordt gedaan door het Werkgeversservicepunt Zuidoost-Brabant 04Werkt. 04Werkt is een samenwerking tussen gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven. Ze werken samen voor een betere afstemming van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. 

Alle actuele vacatures en opleidingstrajecten zijn terug te vinden op de vacaturesites van UWV en gemeenten.

Benieuwd naar ervaringen van WGP’ers en ander WGP nieuws? Klik dan hier voor meer informatie.

Financieel cv geeft steuntje in de rug bij sollicitatie

Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet. Dat is het financieel cv, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft gelanceerd op een banenmarkt in Gouda. Het financieel cv moet duidelijk maken aan werkgevers welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is.

Werkzoekenden hoeven slechts een paar gegevens in te voeren. De financieel cv-tool produceert automatisch een brief gericht aan de werkgever. Daarin staat aangegeven op welke financiële voordelen de werkgever recht heeft als hij de werkzoekende aanneemt.

Minister Koolmees: “Het is de bedoeling dat werkgevers daardoor over de streep getrokken worden om iemand een baan aan te bieden. Als je weet dat iemand heel geschikt is voor de baan, en je ook nog subsidie kunt krijgen omdat je bijvoorbeeld iemand met een uitkering een kans geeft, dan is het natuurlijk extra aanlokkelijk om hem of haar een contract aan te bieden. Daar hoop ik op, want met de bloeiende economie kunnen we alle handen goed gebruiken!”

Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen baat hebben bij de tool. Zij kunnen de tool online invullen en de resultaten daarvan meesturen bij een sollicitatiebrief of bespreken bij een sollicitatiegesprek. Het financieel cv is dan een aanvulling op hun huidige cv. Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen, aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt.

De tool om het financieel cv te genereren is te vinden op www.financieelCV.nl.

financieel cv

Werkzoekende via nieuwe studie op Eindhoven Airport opgeleid

Hoofdbeeld met kop 2

Er start volgend jaar een opleiding voor werkzoekenden die uiteindelijk op Eindhoven Airport gaan werken.

Vanaf 1 februari 2019 begint de studie die leren en werken combineert. Studenten krijgen een jaar lang minimaal 24 uur betaald werk per week. Ze doen ervaring op in de horeca, de schoonmaak, maar ze werken ook in de bagagehal en op het platform van het vliegveld.Drempelverlagend
De nieuwe opleiding tot Airport-medewerker is in het leven geroepen voor mensen die al langere tijd moeite hebben met het vinden van een geschikte baan. Daarom is gekozen voor een korte opleiding die vooral praktisch van aard is. De drempel tot een baan op het vliegveld wordt zo verlaagd.Baangarantie
De opleiding is op het niveau mbo Facilitair Medewerker niveau 2. Het vliegveld garandeert een baan als studenten goed functioneren en de opleiding succesvol afronden. Samen met CSU, Vermaat Eindhoven Airport, Viggo Eindhoven Airport, Summa College en 04Werkt begint het vliegveld de opleiding onder de noemer 'Airportaal'.https://www.studio040.nl/werkzoekende-via-nieuwe-studie-op-eindhoven-airport-opgeleid/content/item?1109593

 

Bron: Studio040

Gedegen Junior Software Ontwikkelaar nodig? Werkgeversservicepunt 04Werkt stelt ze graag aan u voor!

De Stichting BEE-ideas, Gemeente Eindhoven, UWV en Brainport bundelen hun krachten om mensen met HBO werk- en denkniveau en een ICT-achtergrond op te leiden en te professionaliseren. In een half jaar worden een tiental gemotiveerde kandidaten klaargestoomd voor een baan in de ICT-branche. Ze leren onder andere om software te ontwikkelen in nieuwe technieken (Html5, Angular, MVC4) en kunnen PSM1 en 2 certificaten en Microsoft MCSA behalen. Het project waarin zij zes maanden werkzaam zijn,  bestaat uit het ontwikkelen van diverse werknemersvaardigheden met als doel software te ontwikkelen die  bijdraagt aan een betere samenleving met een duurzame impact op mens maatschappij of milieu. In dit geval werkt de projectgroep aan een nieuw software initiatief, waarbij een real life applicatie  voor Rwanda wordt ontwikkeld. Bent u op zoek naar ICT specialisten en wilt u graag eens kennis maken? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.04Werkt.nl

ICTproject Amy

04Werkt en Plano Plastics

04Werkt en Landgoed Glorieux

04Werkt en ABS Autoherstel

04Werkt en Ambulancedienst