A | A | A

Social return

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creƫren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return is om die reden een belangrijk arbeidsmarktinstrument.

Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten of aanbestedingen, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Door het stellen van sociale inkoopvoorwaarden is naast economisch rendement ook maatschappelijk rendement te behalen. Social return wordt meestal opgenomen in de vorm van een contracteis welke dan niet vrijblijvend is.

Invulling Social return
Als opdrachtnemer heeft u twee manieren om aan uw Social return verplichting te voldoen:

-          Social return binnen de opdracht
De opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer om een bepaald deel van de aanneem/opdrachtsom of het subsidiebedrag te besteden aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van een transparante waardebepaling. De activiteiten moeten in de opdracht worden uitgevoerd maar dat kan ook bij een onderaannemer of toeleveranciers. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de betreffende gemeente wordt opgegeven. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de Social return verplichting, ook als de activiteiten bij een toeleverancier worden uitgevoerd.

-          PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)
Meer weten over PSO? Lees meer.

Ondersteuning vanuit 04Werkt
04werkt kan u ondersteunen bij het vinden van geschikte kandidaten voor het invullen van uw Social return verplichting. Als opdrachtnemer blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de invulling van de verplichting maar 04werkt kan voor u een faciliterende rol spelen bij de werving en selectie van kandidaten.

Stempel Banenafspraak grijs transp170px