A | A | A

Vergunninghouders succesvol gestart door 04Werkt

Op de Tempo-Team Outsourcing (TTO) locatie in Son is een pilot gestart op initiatief van Dejan Savrljuga en Marion Dirckx beiden werkzaam bij TTO en in samenwerking met John Murre van het werkgelegenheidsteam en Babet van den Broek- Oralalp van de gemeente Eindhoven.foto vergunninghouders PostNL
Vergunninghouders die nog inburgering plichtig zijn hebben een totaal geïntegreerd traject bij TTO aangeboden gekregen; dat wil zeggen een betaalde baan waar de inburgeringslessen door een taalaanbieder tweemaal per week op locatie gevolgd kunnen worden. Tijdens de aanvang van het project bleek echter de behoefte aan inburgeringslessen op de werkplek niet of nauwelijks aanwezig; de deelnemers weten hun verplichtingen vanuit hun huidige taalaanbieders m.b.t inburgering goed te combineren met hun werk. Hierdoor was er weinig behoefte om inburgeringslessen te organiseren op de werklocatie. De groep die aan de slag is gegaan, is enthousiast en gemotiveerd en hebben allemaal een jaarcontract inclusief urengarantie bij TTO ontvangen.
Bij aanvang van de pilot zijn Babet en John gestart  met het organiseren van  drie grote bijeenkomsten voor vergunninghouders  waarbij de vacatures van TTO  gepresenteerd werden. Vervolgens hebben zij geschikte kandidaten geselecteerd voor de functie van sorteermedewerker. Op 18 januari van dit jaar is de eerste grote screening gedaan en zijn er maar liefst 31 vergunninghouders uitgenodigd voor een presentatie die door TTO is gegeven met uitleg over de werkzaamheden van sorteermedewerker op de locatie van TTO in Son en uitleg over de inhoud van de pilot “werken en inburgeren”. Aansluitend  zijn er door TTO korte 1 op 1 gesprekken gehouden met kandidaten om te kijken of ze een match waren voor de vacature van sorteermedewerker.  Hierna zijn zij uitgenodigd voor een rondleiding  op locatie bij TTO . Na de rondleiding zijn er 13 mensen overgebleven die door door de taalaanbieder  verzorgde testen voor taal, rekenen, inzicht en lerend vermogen hebben gemaakt. Drie personen vielen daarbij af en de overige kandidaten konden gefaseerd instromen waardoor de optimale en gewenste begeleiding door TTO op de werkvloer geboden kon worden. Iedereen is  gestart met een maand proefplaatsing en in die maand werd door de jobcoach van TTO intensief aandacht besteed aan het opdoen van de vereiste kennis van de logistieke processen, werkhouding en motivatie. Per week vond er met de kandidaat een evaluatie plaats en de uitkomst hiervan werd gedeeld met de gemeente. Tijdens de proeftijd zijn twee personen uitgevallen, één  vond ander werk en voor de ander was het werk fysiek niet passend. Uiteindelijk hebben acht vergunninghouders een jaarcontract gekregen en getekend.
De gemeente Eindhoven en TTO zijn zeer te spreken over het uitvoeren van deze pilot; de samenwerking is prima verlopen en de behaalde resultaten worden als positief ervaren. De betrokken partijen bekijken nu hoe dit project  voortgezet kan worden