A | A | A

Banenafspraak en Quotumwet

De nieuwe wetgeving om mensen met een beperking aan een baan te helpen, biedt kansen. Ook voor u. Hoe zit dat eigenlijk met die nieuwe wet?

Participatiewet
Werk is belangrijk voor mensen. Dus is het goed dat iedereen kan deelnemen aan het arbeidsproces. Dat is het doel van de Participatiewet, waarin per 1 januari 2015 drie wetten zijn samengevoegd: de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Banenafspraak
In het Sociaal Akkoord van april 2013 is tussen overheid en ondernemers afgesproken dat er in tien jaar tijd 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking; 100.000 bij bedrijven en 25.000 bij de overheid. Voor de regio Zuidoost Brabant betekent dit jaarlijks 475 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Quotumwet
De eerste meting van de Banenafspraak gebeurt in 2016. Halen we landelijk de aantallen niet, dan treedt de Quotumwet in werking. In die wet staat dat het personeelsbestand van bedrijven met meer dan 25 werknemers tenminste uit 5 procent arbeidsgehandicapten moet bestaan. Doet u dit niet, dan krijgt u een boete van € 5.000 per werkplek opgelegd. U bent dus verplicht mensen met een beperking in dienst te nemen.

Doelgroepregister
Om mee te tellen voor de banenafspraak moet een medewerker zijn opgenomen in het doelgroepregister dat beheerd wordt door het UWV. Een baan telt volledig mee bij een werkweek van 25,5 uur. Extra banen met een kleinere omvang tellen ook mee, maar dan als een deel van een baan.

Medewerker kwekerij

Stempel Banenafspraak grijs transp170px