A | A | A

04Partners

04Werkt is de uitvoeringsorganisatie van het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Het is een initiatief van:

01  Werkgevers
02  Werknemers (vakbonden)
03  Overheid (gemeenten, UWV, sw-bedrijven)
04  Onderwijs

De volgende partners werken samen bij de ontwikkeling van het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant:

Man met verf