A | A | A

Documentatie

Wilt u meer weten? Hieronder kunt u bijvoorbeeld folders downloaden waarin nog meer interessante informatie staat over de Participatiewet en banenafspraak:

Folder banenafspraak 04Werkt
Deze brochure wijst werkgevers de weg in de nieuwe participatiewet. Daarnaast delen vijf werkgevers hun ervaringen met sociaal ondernemen en de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.

Folder AWVN 'Brochure Business case inclusief ondernemen voor werkgevers'
Iemand of meerdere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Voor deze folder zijn de mogelijkheden voor werkgevers onderzocht vanuit financieel oogpunt. Deze digitale brochure helpt u de juiste afwegingen maken. Zo krijgt u snel een beeld van de mogelijkheden in uw bedrijf en wat financieel zinvol is.

Folder AWVN 'Mensen met een beperking aan de slag helpen'
U wilt iemand met een beperking aan de slag helpen. Bij een Wajonger gaat dit net even anders dan bij een iemand met een uitkering vanuit de Participatiewet. Deze brochure geeft u informatie over de doelgroepen, te nemen stappen en over de beschikbare instrumenten voor u als
werkgever. Een brochure met een stroomschema, stappenplannen en instrumenten.

Infographic UWV  'Wat is het doelgroepregister'
Het doelgroepregister overzichtelijk uitgelegd in een stroomschema van 1 A4.

Sanders magneetservice