A | A | A

Om welke werkzoekenden gaat het?

04Werkt zet zich in voor alle werkzoekenden in ons bestand, met speciale aandacht voor mensen die extra begeleiding nodig hebben.

Bestand van werkzoekenden
04Werkt kan putten uit een brede database van werkzoekenden die graag bij u aan de slag willen. Bij veel kandidaten kunt u gebruik maken van interessante subsidies en regelingen, bijvoorbeeld voor starters, 50+'ers en arbeidsbeperkten.

Kandidaten banenafspraak 
Er is in het bijzonder aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, vanwege de doelstelling om in deze regio jaarlijks 475 banen te creëren in het kader van de banenafspraak.

Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, maar wel willen werken. Net als iedere medewerker verschillen ze in hun talent, opleiding, achtergrond en belangstelling. Ook zijn er verschillen in hun beperking. Dit kunnen zowel verstandelijke, lichamelijke, psychische of gedragsbeperkingen zijn. De combinatie van talent en beperking bepaalt het soort werk dat zij kunnen doen.

Hieronder staan enkele fictieve voorbeelden van werkzoekenden die meetellen voor de banenafspraak. Op het eerste oog zijn het mensen zonder een beperking. In tweede instantie ziet u hun beperkingen. Zij geven de groep die graag bij u aan de slag wil een gezicht. Helpt u hen aan een baan?

Dino slider start
 

Hannah slider start

Tom slider start

Lees ook: Welke werkzoekenden 'tellen mee' voor de banenafspraak?

 

Medewerkers Grafimedia