A | A | A

Doel

04Werkt wil vraag naar en aanbod van werkzoekenden in de arbeidsmarktregio bij elkaar brengen. Hierbij is bijzondere aandacht voor de doelgroep banenafspraak. Daarnaast wil 04Werkt regionale arbeidsmarktontwikkelingen en -plannen inzichtelijk maken en ondersteuning bieden bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken.

Visie
Bij het invullen van de vraag naar arbeidskrachten zoeken we in partnership naar de optimale mix tussen bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement.

Missie
We willen samen met werkgevers de economische kracht van de regio versterken. Een goed functionerende arbeidsmarkt is de motor van de economie. 04Werkt wil dat werkgelegenheid en scholing op elkaar worden afgestemd, nu en in de toekomst.

In Zuidoost-Brabant streven we een inclusieve arbeidsmarkt na met speciale aandacht voor mensen die extra begeleiding nodig hebben en in het bijzonder de doelgroep in het kader van de banenafspraak.

 

 

Medewerkers Grafimedia