A | A | A

Praxis tekent convenant met 35 arbeidsmarktregio's

Op 13 februari heeft Praxis landelijke samenwerkingsafspraken ondertekend met alle 35 arbeidsmarktregio's, zowel UWV als gemeenten zijn hierbij aangesloten. 04Werkt heeft namens onze regio het convenant ondertekend.

Praxis werkt al jaren samen met gemeenten en UWV in diverse regio's. Samen zetten zij zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen. In de samenwerking liepen de partijen vaak tegen het feit aan dat ze elkaar niet goed konden vinden. Met de komst van deze samenwerking wordt er naar één loket principe toegewerkt. Hierdoor komen werkzoekenden beter in beeld en kunnen ze beter bemiddeld worden naar passend werk. Praxis is de eerste bouwmarkt met gelijksoortige afspraken die de bemiddeling van kandidaten uit de bestanden van UWV en gemeenten regelen.

Lees voor meer informatie het persbericht.