A | A | A

Ik heb niet de juiste vacatures. Wat nu?

Naast het invullen van reguliere vacatures, zijn er veel verschillende mogelijkheden om uw organisatie open te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werf op bestaande functies
Pas uw werving en selectie op bestaande functies aan. Aanpassing van het aantal uren kan al genoeg zijn om een arbeidsplaats voor beperkten te creëren. Voor sommige beperkingen geldt dat het al voldoende is om fysieke aanpassingen op de werkplek door te voeren. Denk aan een aangepast bureau of een traplift.

Pas bestaande functies beperkt aan
Soms zijn aanpassingen in het takenpakket nodig om functies geschikt te maken. Veel medewerkers functioneren prima als de werkdruk niet te hoog is. Anderen zijn sociaal wat minder vaardig en zijn gebaat bij een omgeving waar dat simpelweg wordt geaccepteerd.

Creëer functies
Soms kunnen bepaalde werkzaamheden die nu door anderen worden gedaan, geclusterd worden tot één takenpakket. Denk aan een huismeester voor verschillende facilitaire taken of een administratief medewerker die licht administratief werk uitvoert zoals scannen, inboeken en archiveren. Ook ‘reshoring’, het terughalen van de productie uit lage loonlanden, biedt kansen voor bedrijven die werk willen bieden aan mensen met een beperking.

Het is vaak ook goed mogelijk om onder professionele begeleiding een heel werkproces te laten uitvoeren door arbeidsbeperkten. Vooral productie, schoonmaak en logistieke activiteiten lenen zich hier uitstekend voor.

Maak afspraken met leveranciers
Weet u hoe sociaal uw leveranciers ondernemen? Spreek ze daar eens op aan. De catering, schoonmaakwerk en groenvoorzieningen kunnen prima verzorgd worden door arbeidsbeperkten.

 

Medewerker DAF